Tänä päivänä lähes jokainen meistä käyttää sosiaalista mediaa. Useimmilla käyttö kuuluu jokaiseen päivään. Ei siis ihmekään, että sosiaalinen media on yksi parhaimmista mainostuskanavista. Kun yrityksen asiakassuunnittelu on vielä vaiheessa, yritys pyrkii pohtimaan, mitkä olisivat niitä keinoja, joilla voidaan tavoittaa mahdollisimman paljon ihmisiä. Nykyään tuo keino on mainostaa sosiaalisen median kanavilla.

Sosiaalinen media ja sen kanavien päivittäminen säännöllisesti on myös mahdollista ulkoistaa, mikäli yrityksellä itsellään ei riitä aikaa tai osaamista sosiaaliseen mediaan. Ulkoistaminen tarkoittaa sitä, että oikeudet sosiaalisen median kanavien päivittämiseen ja asiakaspalautteeseen vastaamiseen annetaan alan ammattilaiselle, jolta palvelu ostetaan. Monesti niin markkinoinnin ammattilaiset kuin esimerkiksi bloggaritkin tarjoavat tällaisia palveluita yrityksille.

Miten yritykset voivat hyötyä sosiaalisesta mediasta?

Sosiaalisen median strategiat ovat erittäin tärkeitä yrityksille. Vain harvalla yrityksellä ei tänä päivänä ole näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa. Kaikki pienimmätkin yritykset kuin myös esimerkiksi toiminimellä yritystoimintaa harjoittavat perustavat ainakin Facebook-sivun sekä Instagram-tilin. Jos yritys haluaa panostaa vieläkin enemmän sosiaaliseen mediaan, voi se luoda tilit Twitteriin, LinkedIniin kuin muillekin kanaville. Tämä onkin tärkeää, sillä suurin osa kansalaisista käyttää sosiaalista mediaa. Eniten yritykset hyötyvät ehdottomasti Facebookista ja Instagramista, koska ne ovat edelleen kaikista suosituimpia sosiaalisen median kanavia. Yksinkertaisesti voidaan siis todeta, että yritysten tulee olla siellä, missä potentiaaliset asiakkaatkin ovat. Lehti- ja radiomainokset eivät siis toimi enää yhtä tehokkaasti kuin vaikkapa Facebookissa mainostaminen.

Sosiaalisen median strategiat yrityksille vaihtelevat sen mukaan, millainen yritys on kyseessä. Myös yrityksen markkinointiin käyttämä budjetti vaikuttaa runsaasti siihen, miten kannattaa mainostaa. Pienellä budjetilla sosiaalisessa mediassa mainostaminen kannattaa hoitaa itse yrityksen työntekijöiden toimesta. Jos budjetissa on joustovaraa, on silloin järkevää palkata ammattilainen hoitamaan työt. On kuitenkin muutamia seikkoja, joita täytyy noudattaa, jotta sosiaalisessa mediassa mainostaminen on kannattavaa. Tärkeintä on, että markkinointi ja mainostaminen on tavoitteellista ja säännöllistä. Esimerkiksi Instagramia tulisi päivittää joka päivä, mutta ei kuitenkaan liikaa. Jos tilillä ei ole toimintaa, seuraajat lähtevät. Jos päivityksiä taas tulee liikaa, seuraajat kokevat myös sen epämiellyttävänä. Päivitysten kanssa tulee siis olla tarkkana.

Opi miten hyötyä sosiaalisen median strategioista

Sosiaalinen media on siis tehokas, mutta samalla hieman hankala mainostamiskanava. Sosiaalisen median konsultointi voikin olla avuksi monelle yritykselle, jotka eivät saavuta haluamiaan tuloksia sosiaalisessa mediassa mainostamisen kautta. Konsultointi auttaa yrityksiä hahmottamaan, ketkä ovat niiden potentiaalisia asiakkaita ja kuinka asiakkaat voi parhaiten tavoittaa. Jokainen yritys tuo ostajapersoonan eli ihanneasiakkaan profiilin, jonka mukaan markkinointiakin aletaan suunnittelemaan kohdistetusti.

Ostajaprofiilin avulla yrityksen on mahdollistaa ymmärtää asiakkaitaan paremmin. Tämän avulla yritykset voivat myös tietää, millaisia päivityksiä ostajat haluavat nähdä. Tällaiset ostajia varten räätälöidyt viestit ovat tehokas keino saada myyntiä ylöspäin. Tärkeää on myös muistaa päivittää kaikki sosiaalisen median sivustot, mutta ei mielellään käyttää tarkalleen samoja viestejä. Viestien sisältö voi olla sama, mutta sanajärjestystä kannattaa muuttaa sosiaalisen median kanavan mukaan.

Sosiaalinen media ja parhaat strategiavinkit

Sosiaalisen median strategiat eivät siis aina ole kovin yksinkertaisia, eikä olekaan mikään ihme, että monet yritykset hakevat apua sosiaalisen median päivittämiseen. Koska sosiaalisen median hyödyt ovat varsin selvät, ei siellä mainostamista kannata jättää kokonaan pois. Sen sijaan siellä mainostamalla voi jopa säästää, koska monesti perinteiset lehtimainokset maksavat paljon, ja niitä joutuu laittamaan jopa useita viikossa. Käänny siis ammattilaisten puoleen, kun sosiaalisen median strategiat yrityksille ovat hukassa. Sen sijaan, että koko sosiaalisen median päivittämisen ulkoistaisi, voi myös ostaa koulutuspaketin, jossa työntekijöitä ohjeistetaan sosiaalisen median käytössä.