Vaikka sosiaalista mediaa toisinaan syytetään vihapuheen leviämisestä ja keskittymiskyvyn herpaantumisesta, ei sosiaalinen media ole pelkästään pahasta. Sosiaalisen median hyödyt esimerkiksi markkinoinnissa ovat kiistattomat. Esimerkiksi Instagram tarjoaa yrityksille mahdollisuuden nostaa esiin omaa yrityskulttuuriaan ja omia tuotteitaan visuaalisessa muodossa. Stories-ominaisuuden avulla yritykset voivat myös tehdä matalan kynnyksen behind the scenes -tyylistä sisältöä ja jakaa yrityksen arvoja yleisön kanssa.

Sosiaalisen median hyödyt yritykselle

  • Edullinen markkinointikanava yritykselle
  • Matala kynnys asiakkaalle tutustua yritykseen
  • Helppo tapa markkinoida
  • Hyvä kanava yrityksen uutisten julkaisuun
  • Yritys pääsee itse kertomaan oman tarinansa
  • Helppo esitellä yrityksen arvoja ja työntekijöitä
  • Yritys voi helposti luoda ja yhdistää visuaalista ilmettään
  • Asiakkaat ja yritykset voivat keskustella helposti ja nopeasti
  • Erilaiset some-yhteistyöt yritysten ja bloggaajien välillä tuovat lisää näkyvyyttä
  • Loistava tapa saada yhteys erityisesti nuoriin asiakkaisiin

Sosiaalisen median hyödyt ja eri sosiaaliset mediat tänä päivänä

Sosiaalisessa mediassa yrityksen on helppo esitellä omia arvojaan

Sosiaalisen median hyödyt esimerkiksi yrityksen arvojen ja työnantajamielikuvan rakentamisessa ovat todella suuret. Tutkimusten mukaan etenkin nuoret kuluttajat haluavat tukea yrityksiä, jotka jakavat samanlaiset arvot heidän kanssaan. Omien arvojen ja yrityskulttuurin korostaminen auttavat yritystä myös alan parhaiden lahjakkuuksien houkuttelemiseksi. Esimerkiksi Instagramissa yritys voi tuoda vapaammin esiin esimerkiksi niitä arvoja, joita se haluaa edistää. Tällaisia arvoja voisivat olla esimerkiksi tasa-arvo tai vaikkapa ekologisuus. Instagramissa yritys voi lisäksi julkaista kuvia työntekijöistään ja esitellä heidän työtään. Myös esimerkiksi kuvamateriaali tuotteiden valmistamisesta saattaisi kiinnostaa asiakkaita, ja tuoda heidät ikään kuin lähemmäksi yritystä. On tärkeää, että kuluttaja voi samaistua yrityksen missioon, ja siksi työtä ja työn tavoitteita kannattaa jakaa somessa.

Sosiaalisessa mediassa yritys pääsee itse kertomaan oman tarinansa

Muotoile itse oma tarinasi sosiaalisessa mediassa

Sosiaalinen media on yrityksille erityisen hyödyllinen myös siitä syystä, että yrittäjänä pääset itse yhdessä työntekijöiden kanssa sanoittamaan oman tarinanne. Sosiaalisessa mediassa olette itse vastuussa tuottamastanne sisällöstä ja saattekin siis täysin vapaat kädet maineenne rakentamiseen ja tarinanne kertomiseen. Voitte korostaa juuri niitä asioita, joita haluatte ja jättää tietyt asiat vähemmälle huomiolle. Ennen sosiaalisen median aikakautta yritykset joutuivat luottamaan lähinnä asiakaspalautteisiin ja ansaittuun medianäkyvyyteen, kuten sanomalehtien ja muiden mediayhtiöiden jakamiin uutisiin yhtiöstä. Molemmat ovat tietenkin tärkeä osa nykypäivänkin viestintästrategioita, mutta sosiaalinen media tarjoaa yritykselle mahdollisuuden ottaa ohjat omiin käsiin viestinnän suhteen. Tee siis rohkeasti yrityksen sosiaalisesta mediasta yrityksen arvojen ja tarinan mukainen.

Markkinointi sosiaalisessa mediassa

Sosiaalisen median hyödyt yrityksen markkinoinnissa ja viestinnässä ovat siis kiistattomat. Nykyään yrityksetkään eivät kuitenkaan voi olettaa saavansa sosiaalisen median kautta ilmaista näkyvyyttä. Orgaaninen näkyvyys on vähentynyt ja usein näkyvyydestä joutuukin maksamaan. Markkinointibudjettiin kannattaakin varata tarpeeksi rahaa myös sosiaaliselle medialle. Näin yritys saa sosiaalisesta mediasta irti parhaan mahdollisen hyödyn. Ilman budjettia tulokset voivat jäädä laihoiksi.